Про нас

Завдання та напрямки діяльності

Наші завдання

 • Реалізація цільових програм з охорони здоров’я дітей в Україні;
 • Проведення спеціалізованих спільних проектів з медичними закладами для вдосконалення технічної бази дитячої медицини в регіонах;
 • Залучення добровільних пожертв громадян та організацій, яким небайдужа доля хворих дітей, для реалізації благодійних програм, націлених на підвищення ефективності роботи дитячих медичних закладів;
 • Проведення благодійних програм і проектів, спрямованих на розвиток дитячої культури і спорту;
 • Підтримка інноваційних технологій в освіті.

Напрямки діяльності Фонду

1. Впровадження комплексу заходів, спрямованих на зниження рівня дитячої смертності в Україні. Пріоритетами напрямку є:

 • дослідження у галузі дитячої медицини в Україні задля визначення основних тенденцій розвитку галузі, потреб дитячих лікарень на регіональному рівні, розробки стратегії недержавної матеріальної та технологічної підтримки галузі;
 • співпраця з Міністерством охорони здоров’я, Секретаріатом Президента України, Кабінетом Міністрів з метою гармонійного розвитку державної та недержавної системи підтримки галузі дитячої медицини;
 • систематична співпраця з комерційними установами і громадськими організаціями з метою здійснення успішного збору благодійних коштів «на місцях»;
 • залучення широкої громадськості (громадських організацій, комерційних підприємств, навчальних закладів тощо) до участі у благодійних акціях;
 • збір і цільове використання благодійних коштів для закупівлі необхідного обладнання та передачі його медичним закладам;
 • впровадження новітніх технологій у сфері профілактики, діагностики, оперування, лікування і реабілітації дітей із захворюваннями серця, органів дихання і т.д., а також вдосконалення медичної інфраструктури (транспорт, спеціалізовані приміщення тощо);
 • формування мережі волонтерів і представників Фонду по всій Україні.

2. Здійснення широкого спектру заходів, спрямованих на духовний, інтелектуальний та фізичний розвиток молодого покоління України.

3. Популяризація і культивування в українському суспільстві ідей особистого і корпоративного благодійництва як способу вирішення актуальних проблем суспільного розвитку.