Звітність фонду

Зібрані кошти

“Дитячий світ” проводить збір коштів для реалізації конкретних програм допомоги дітям. Збір здійснюється шляхом:

  • добровільного відрахування від заробітних плат співробітників підприємств;
  • проведення збору коштів через скриньки для благодійних пожертв;
  • збору коштів у результаті проведення благодійних заходів і акцій;
  • внесків благодійників, які виступають партнерами Фонду;
  • отримання грантів від міжнародних донорських організацій;
  • внесків засновника і членів Фонду та ін.

Кошти надходять із цільовим призначенням і акумулюються на цільових рахунках Фонду. Витрати коштів відбуваються за рішенням Правління Фонду після його затвердження Наглядовою Радою.

З метою досягнення максимальної прозорості у роботі Фонду у цьому розділі ми розміщуємо інформацію про суми коштів, що залучені для реалізації благодійних програм.